Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

indywidualistkaaa
16:56
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski

October 05 2017

indywidualistkaaa
10:30

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 26 2017

indywidualistkaaa
22:09
indywidualistkaaa
21:57

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko

July 13 2017

indywidualistkaaa
20:51
1815 8657
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viabzdura bzdura
indywidualistkaaa
20:50

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabanitka banitka
indywidualistkaaa
20:50
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless vialexxie lexxie

May 08 2017

indywidualistkaaa
17:59
8228 3986

April 04 2017

13:54
indywidualistkaaa
07:55
1975 31da
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabkol zabkol

March 31 2017

08:43
8330 5ce6 500

March 30 2017

indywidualistkaaa
17:53
4334 03c6
Reposted fromblackdress blackdress viagdziejestola gdziejestola
indywidualistkaaa
17:53
5186 fbb3

March 10 2017

indywidualistkaaa
11:56
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
indywidualistkaaa
11:54
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
indywidualistkaaa
11:53
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
indywidualistkaaa
11:53
Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft

March 01 2017

indywidualistkaaa
18:21
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
indywidualistkaaa
18:19
- Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych.
- A może Ty nie jesteś nikomu potrzebny?
- Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
indywidualistkaaa
18:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl