Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

indywidualistkaaa
12:00
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
indywidualistkaaa
11:13

"Ja nie mogę"

Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.

-Anna Świrszczyńska


January 24 2018

indywidualistkaaa
23:02
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
indywidualistkaaa
23:00
Tyle jest sposobów, żeby kogoś zawieść.
— Jonathan Carroll
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viagdziejestola gdziejestola
indywidualistkaaa
22:59
Tyle jest sposobów, żeby kogoś zawieść.
— Jonathan Carroll
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viagdziejestola gdziejestola

January 07 2018

17:17
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viadreamadream dreamadream
indywidualistkaaa
17:17
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viadreamadream dreamadream
indywidualistkaaa
17:13
Wiem, że przyjaciele odchodzą, choć zawsze mieli być, i wiem, że nikt ich nie zastąpi, bo nikt nie jest do zastąpienia.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream

October 25 2017

indywidualistkaaa
16:56
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski

October 05 2017

indywidualistkaaa
10:30

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 26 2017

indywidualistkaaa
22:09
indywidualistkaaa
21:57

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko

July 13 2017

indywidualistkaaa
20:51
1815 8657
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viabzdura bzdura
indywidualistkaaa
20:50

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabanitka banitka
indywidualistkaaa
20:50
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless vialexxie lexxie

May 08 2017

indywidualistkaaa
17:59
8228 3986

April 04 2017

13:54
indywidualistkaaa
07:55
1975 31da
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabkol zabkol

March 31 2017

08:43
8330 5ce6 500

March 30 2017

indywidualistkaaa
17:53
4334 03c6
Reposted fromblackdress blackdress viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl